top of page

Drop In

Ikke medlem, men ønsker å trene hos oss? Da kan du enkelt benytte deg av Drop In!

Hos oss kan du velge mellom "Drop In Open Gym", og "Drop In WOD". 


Not a member, but want to train with us? You can easily use our Drop in options!

Choose between Open gym or  Drop in WOD.

DROP IN OPEN GYM:

Med en Drop In Open Gym vil du få tilgang til senteret vårt til en hver tid for å trene på egenhånd!

Du har da tilgang til de etasjene og det området hvor det ikke holdes time, og kan trene

så lenge du vil.

 

         With this option you will have access to our centre anytime to train on your own. You  can use the floors and areas where classes are not in session and train for as long as you like.  

 

 

DROP IN WOD:

Med en Drop In WOD vil du få tilgang til å være med på en gruppetime! Her kan du velge fritt mellom

våre gruppetimer, eks Crossfit WOD, Play metcon, Play strength osv. Her er det også lov til å trene litt på

egenhånd etter timen din er ferdig!

                        By choosing a Drop-in WOD, you’ll gain access to join any of our group classes, such as Crossfit WOD,

                    Play Metcon, Play Strength, and more. Additionally, you are welcome to continue training on your own after your

                                                                                          class has ended.


 

DropIn_CrossFit Gamlebyen.jpg
bottom of page